ORANGE GLOW

10.5 x 13.5
Textile Mixed Media on paper